หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โดย : admin
อ่าน : 117
จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนวัดอุทัยธาราม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564


 การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา การศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


 การรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างวันที่ 16-20 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


 การรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ(วิทย์-คณิต)
ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)