[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ระบบเว็บไซต์หน่วยงานราชการ PWOERBY WEBKROOX.COM : 2.5
โรงเรียนวัดอุทัยธาราม (Watuthaitharam School)
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
หลักสูตร(SAR)

โครงสร้างฝ่ายบริหาร
วาระการประชุม

การดำเนินงานด้านความโปร่งใส

บริการต่าง ๆ

SMSS
วิดีโอการเรียนการสอน  
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
16/ธ.ค./2563 : ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ( 115 / )
     วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายณัฐวุฒิ เปลี่ยนสกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ธ.ค./2563 : ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) ( 130 / )
     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษ(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี พร้อมด้วยคณะครูนำนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑ์ว
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
16/ธ.ค./2563 : ภาพกิจกรรม
รับรางวัล “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน” ประจำปี 2563 ( 126 / )
    วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ดร.พิสิษฐ์​ ศุภวัฒน์ธนบดี​ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธาราม รับรางวัล “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน” ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ธ.ค./2563 : ภาพกิจกรรม
รับมอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ประจำปี 2563 ( 117 / )
     วันที่ 29 ตุลาคม 2563 โรงเรียนวัดอุทัยธารามได้รับมอบรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น” ประจำปี 2563 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมี ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธารามเป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ทั้งนี้โรงเรียนวัดอุทัยธาร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ธ.ค./2563 : ภาพกิจกรรม
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9 และวันปิยมหาราช ( 116 / )
    วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายณัฐวุฒิ เปลี่ยนสกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และวันปิยมหาราช
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ต.ค./2563 : ภาพกิจกรรม
อบรมครูและบุคลากรตามแนวทางวิถีพุทธ ( 153 / )
    โรงเรียนวัดอุทัยธารามได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามแนวทางวิถีพุทธ ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2563 โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและวัดอุทัยธาราม เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรม จริย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ต.ค./2563 : ภาพกิจกรรม
พิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลตายาย ( 168 / )
    วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีพราหมณ์ตั้งศาลพระภูมิ และศาลตายาย เพื่อความเป็นสิริมงคล เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ก.ย./2563 : ภาพกิจกรรม
คุณประสิทธิ์ โพธิ์ปั้น บริจาคเงินให้แก่โรงเรียนเพื่อซื้อเครื่องดนตรีไทย ( 206 / )
    วันที่ 28 สิงหาคม 2563 คุณประสิทธิ์ โพธิ์ปั้น กรรมการชมรมศิษย์เก่า ส.อ.ท. กรรมการคณะอนุกรรมสถานศึกษาโรงเรียนวัดอุทัยธาราม บริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย (กลองแขก) จำนวนเงิน 17,000 บาท พัฒนาวงดนตรีไทยโรงเรียนวัดอุทัยธาราม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ก.ย./2563 : ภาพกิจกรรม
สวดมนต์และฟังเทศน์ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ( 199 / )
    คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกันสวดมนต์วันศุกร์ก่อนกลับบ้าน และได้ฟังธรรมเทศนาจาก พระมหาธนันพัชร์ กิตฺติโสภโณ วัดบางบัว ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ก.ย./2563 : ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ( 202 / )
    วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม ได้รับการนิเทศการดำเนินการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จากคณะศึกษานิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ก.ย./2563 : ภาพกิจกรรม
พิธีแสดงเจตจำนงโรงเรียนสุจริต ( 212 / )
    วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดอุทัยธารามนำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครู บุคลากรและนักเรียนทำพิธีแสดงเจตจำนงสุจริตและกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ก.ย./2563 : ภาพกิจกรรม
ร่วมงานสวดอภิธรรมศพคุณแม่ปุ่น นุชบัว ( 188 / )
    วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม นำโดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และตัวแทนชมรมศิษย์เก่า ส.อ.ท. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพคุณแม่ปุ่น นุชบัว ณ วัดอุทัยธาราม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ก.ย./2563 : ภาพกิจกรรม
ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ ( 169 / )
    วันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม นำโดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และตัวแทนชมรมศิษย์เก่า ส.อ.ท. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพคุณแม่ปุ่น นุชบัว ณ วัดอุทัยธาราม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/ก.ย./2563 : ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่ 11 สิงหาคม 2563 ( 175 / )
    นายณัฐวุฒิ เปลี่ยนสกุล หัวหน้ากิจกรรมวันสำคัญ ได้จัดวันเฉลิมฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ โดยได้มอบโล่ และเกียรติบัตรแม่ดีเด่น โดยมี ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธารามเป็นประ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/ก.ย./2563 : ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสวดมนต์และฟังเทศน์ วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ( 160 / )
    วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 พระครูสมุห์วรวุฒิ เขมปญฺโญ (พระอาจารย์ป๋อง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม ประธานชมรมศิษย์เก่า ส.อ.ท. แสดงพระธรมเทศนาให้กับคณะผู้บริหาร คณะครูบุลคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดอุทัยธาราม มอบของให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ส.ค./2563 : ภาพกิจกรรม
รับมอบเกียรติบัตรสอบนักธรรมชั้นตรี โท เอก ( 166 / )
    วันทีี่ 6 สิงหาคม 2563 ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธาราม พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมทำบุญอดีตเจ้าอาวาสวัดอุทัยธาราม และมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ส.ค./2563 : ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสายน้ำทิพย์ศึกษาดูงานปฐมวัย ( 165 / )
    โรงเรียนสายน้ำทิพย์ ศึกษาดูงานประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนวัดอุทัยธาราม ณ 3 สิงหาคม 2563
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ส.ค./2563 : ภาพกิจกรรม
ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ( 171 / )
    นายนิพนธ์ คำฝั้น หัวหน้าอาคารสถานที่ กล่าวคำต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2563 ครั้งนี้โรงเรียนวัดอุทัยธารามเป็นการส่งประเิมนครั้งที่ 6 ติดต่อกัน โดยมี ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธารามประธานเข้ารับการประเมิน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ส.ค./2563 : ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสวดมนต์และฟังเทศน์ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ( 166 / )
    วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 พระครูสมุห์ วรวุฒิ เขมปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวันอุทัยธาราม ได้มาแสดงธรรมเทศนา ให้กับนักเรียน และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดอุทัยธาราม โดยมี คุณสุจิน วงศ์สีดำ คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า สอท. เป็นประธาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ส.ค./2563 : ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10 และบำเพ็ญประโยชน์ ( 155 / )
    นายณัฐวุฒิ เปลี่ยนสกุล หัวหน้ากิจกรรมวันสำคัญ ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10 และบำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา และวัดอุทัยธาราม ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม โดยมี ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>